Nieuwtjes

KARWEI PLAT……

Gesnipperd of alle klusjes thuis laten liggen om overuren te maken voor ons gilde.

De laatste weken is door man en macht aan de laatste klussen gewerkt en het resultaat is FANTASTISCH!!!!!!

 

Lees meer...

 

Laatste loodjes (2)

Zoals op de foto´s te zien (nummers 21 en 22 van de lijst) is er de afgelopen week weer keihard gewerkt.....

Lees meer...

 

Door alle drukke werkzaamheden zijn jullie de laatste maanden alleen maar door het plaatsen van de actuele foto’s op de hoogte gehouden van de voortgang van onze nieuwbouw. ...

Uiteraard komen de meeste gildebroeders- en zusters regelmatig een kijkje nemen of hun steentje bijdragen, dus weet bijna iedereen inmiddels wel dat de bouwwerkzaamheden op hun einde lopen.

De afgelopen maanden is er zowel door Jan Smits en zijn manschappen, maar zeker ook door onze eigen gildebroeders- en zusters enorm hard gewerkt. Het metselwerk is klaar, de planken aan de buitenkant zijn bevestigd, de pannen liggen er op, glas is geplaatst, de overkapping is bijna klaar, er is geschilderd en binnen wordt hard gewerkt aan de afwerking. Overigens zal de volledige afwerking nog wel de nodige tijd vergen.

Ook voor de afwerking blijft de inzet van de leden hard nodig. De meesten zijn al ingeschakeld of op de hoogte van de plannen. Vandaag (20 oktober) worden de stenen voor de bestrating geleverd dus binnenkort kunnen ook onze stratenmakers aan de slag.

We verwachten binnen enkele maanden klaar te zijn en dan kunnen we in ons prachtig nieuwe onderkomen gaan genieten en trots terug kijken op wat we met z’n allen hebben klaar gekregen.

 

De laatste loodjes……

Het spreekwoord zegt: De laatste loodjes wegen het zwaarst…

Ondanks dat er veel gevraagd wordt van onze vaste ploeg (bijna) dagelijkse werkers,  lijkt dit spreekwoord voor ons gilde niet op te gaan. De afwerking is in volle gang: er wordt geschilderd, de toiletten zijn afgemonteerd, de keuken is geleverd, met het aanleggen van het straatwerk wordt zaterdag 19 november gestart en in de week van 5 december wordt het gas aangesloten.

 

Er moet dus nog veel gebeuren maar het eind is in zicht. Zoals het nu gaat lijkt het er op dat we voor het eind van het jaar klaar zijn!!!! Een prima prestatie dus.

 

Nadat de vlag al vlug in de top kon is inmiddels een groot deel van het metselwerk gedaan en zijn we begonnen met het isoleren. De meesten van jullie hebben al op ons gildeterrein de voortgang van de nieuwbouw bekeken en velen hebben daar zelfs een steentje (of meerdere) aan bijgedragen.  We kunnen stellen dat de bereidwilligheid en betrokkenheid van onze leden bij de bouw erg groot is. Tot nu toe hebben er al zo’n 30 gildebroeders-  en zusters meegeholpen bij de vele werkzaamheden. Hiervoor alvast onze hartelijke dank. Jullie inzet blijft nodig. We zullen dus nog diverse malen een beroep op jullie moeten doen. Hopelijk blijft de motivatie zoals die nu is.

 

 
Meer artikelen...