Enkele weken geleden was het hier nog één grote zandbak en nu staat het geraamte van de nieuwbouw er al en is alles op pijl gemetseld. Het hoogste punt is bereikt dus de vlag in top! en we drinken er ééntje op. Vanaf nu een week rust vanwege de voorbereidingen van ons gildefeest en na 29 mei gaan we er weer vol tegen aan.