Deze nieuwbouw komt mede tot stand door sponsoring, subsidies en donaties. Zonder deze bijdragen was het voor ons gilde onmogelijk om onze plannen te realiseren. Al degenen die in welke vorm dan ook een bijdrage hebben geleverd willen wij daarvoor dan ook hartelijk danken. Bijgaand een overzicht van betreffende bedrijven, instanties of personen:

ETIB Emiel Joannes

Oirschot

 

Hopelijk kunnen we er nog enkele aan toe voegen